Varoitus- DS tarttuu!Todennäköisesti otsikko johtaa sinut harhaan tai saa sinut nauramaan. Reaktiosi riippuu siitä, kuinka paljon tiedät Downin oireyhtymästä. Mutta se, mitä Wendy Holden kirjoittaa on hyvin, hyvin vakavaa. Lue ja huomaa itse että siitä on leikki kaukana. Itse asiassa olemme ehkä maailmanlaajuisen pandemian äärellä.

Jos tunnistat itsestäsi edes joitakin näistä oireista, se tarkoittaa että olet saanut tartunnan! Tässä tapauksessa mitään ei ole tehtävissä ja tila on muuttunut jo krooniseksi ja saattaa pahentua vuosien varrella. Jos joku on vielä oireeton ja haluaa pysytellä turvassa, on vain yksi keino: sulje silmäsi ja korvasi sekä eristä itsesi loppuiäksesi sisätiloihin.

Jos huomaat itsessäsi alla mainittuja oireita tai tartunnan saaneena havaitset uusia oireita, ole hyvä ja ilmoita siitä meille välittömästi.

**********************************************************************************

Downin oireyhtymä on kromosomihäiriö joka aiheutuu kolmikertaisesta perintöaineesta kromosomissa 21 - tästä nimitys trisomia 21. Tämä trisomia saa alkunsa hedelmöittyneen munasolun ensimmäisessä jakautumisessa. Seurauksena on ylimääräistä perintöainesta jota esiintyy yksilön kaikissa soluissa. Viime aikoina tutkijat ovat havainneet, että tämä solumuutos on tavallaan erittäin tarttuva. Tämän vuoksi Down-ihmisten perheenjäsenet ja läheiset kokevat suuria muutoksia itsessään oleskellessaan heidän lähellään.

Nämä muutokset ilmenevät monin tavoin.
Jotain uutta ilmenee visuaalisella aivokuorella. Tämä aiheuttaa vanhemmissa kyvyn tarkastella maailmaa uudesta näkökulmasta. Lisäksi huomataan tartunnan saaneiden katselevan asioita täysin uusien (mutta ei vaaleanpunaisten) lasien läpi. Vanhemmat ovat ilmaisseet tartuntaan kuuluvan lisääntyneen kyvyn keskittyä elämässään asioihin, jotka todella kokevat tärkeäksi. Heidän joukossan on havaittu elämänarvojen uudelleen asettumista. Samoin vahvistettiin spontaanisti ilmeneviä ulkonäkömuutoksia, kuten ilon kyyneleitä ja riemun kiljahduksia.

Aivot käyvät läpi loogisen ajattelun dramaattisia ja nopeita muutoksia. Vanhemmat osaavat yhtäkkiä kommunikoida monimutkaisten lääketieteellisten termien avulla. Kyky tulkita pitkiä, omituisia lyhenteitä syntyy lähes välittömästi ja eikä ole harvinaista, että vastasyntyneiden vanhemmat pystyvät erottamaan toisistaan erittäin hankalia termejä, kuten ASD, PDA ja VSD. Toinen vaikutus on lähes välitön kyky ymmärtää lääketieteellisiä tutkimuksia, laitteita sekä välineitä, kuten esimerkiksi ekg-rekisteröinti, aivosähkökäyrä, nenämahaletku, saturaatiomittari, c-pap jne.

Ajan myötä tartunnan saaneen koko hermosto on muuttunut. Muutoksen ansiosta vanhemmat voivat suorittaa tehtäviä, jotka aiemmin tuntuivat täysin mahdottomilta. Nämä muutokset auttavat löytämään itsestään uusia kykyjä, kuten uskallusta puhua vieraille ihmisille tai runsaille ihmisjoukoille, kuten esimerkiksi lääketieteen opiskelijoille. Tartunnan saaneet kokevat tärkeäksi kertoa elämästään ja arjestaan Down-ihmisen kanssa, suhtautuen aiheeseen lähes intohimoisesti. Yllämainitut muutokset muutokset liittyvät läheisesti verbaalisiin ongelmiin; vanhempien on usein käytännössä lähes mahdotonta lopettaa puhumista vauhtiin päästyään. Ihmiset, joita he aiemmin ovat vältelleet ja johin he ovat suhtautuneet varauksella, kohdataan tartunnan jälkeen avoimesti.

Hengityselinjärjestelmä on muuttunut dramaattisesti. Vanhemmat sanovat hengästyneensä pienimmästäkin syystä, kuten esimerkiksi siitä, että lapsi viittoo ensimäisen sanansa. Sydämeen kehittyy oireita. Kyky rakastaa koko sydämestään kasvaa. Osa äideistä on raportoinut, että heidän sydämensä jätti väliin lyötejä, kun lapsi hymyili ensimmäistä kertaa.

Tartunnan saaneiden piirissä havaitaan myös seuraavaia oireita:
Vanhemmille syntyy tarve lohduttaa, tukea, auttaa sekä halata vieraita ihmisiä, joiden he kokevat tarvitsevat sitä. Tartunnan saaneet tunnistavat herkästi muista samoja oireita kuin itsestään sekä kykenevät jakamaan tunnetilojaan. Oireisiin kuuluu myös äkillinen silmien kostuminen vertaisten tarinoita kuunnellessa. Jalkojen on kerrottu vahvistuneen, tasapainon parantuneen ja rohkeuden lisääntyneen. Nämä ovat ilmeisesti antaneet vanhemmille mahdollisuuden pysyä lujana vaikeiden tilanteiden keskellä. Tartunta mahdollistaa myös ajoittaisen kyvyn jaksaa ilman lepotaukoja sekä kyvyn sietää raskastakin henkistä ja/tai fyysistä kuormitusta.

Tutkijat ovat hämmästelleet oireiden ilmeentyvyyttä ympäri maailman. Mielenkiintoista on, että lähes kaikki tartunnan saaneet kertovat ja kuvailevat samankaltaisia oireita.

Vanhemmat ja läheiset avoimesti tunnustavat, että oireet ovat muodostuneet perusteellisiksi, peruuttamattomiksi tiloiksi. Melkein kaikki kertovat olevansa tyytyväisiä muutokseen ja sen laajuuteen. "Päivääkään en vaihtaisi pois" on yleinen toteamus heidän joukossaan. Ilmeisesti tämä, että "jotain ylimääräistä" esiintyy, parantaa ihmisten elämänlaatua ja he ovat onnellisia saadessaan tartunnan.

-Holden Wendy (Suomentanut Vinkeen äitee :)

Suosituimmat

Facebook